Sociaal statuut

Om de huurders in Duivenwal I en II goed te ondersteunen maakte Patrimonium samen met de Huurdersvereniging duidelijke afspraken over voorzieningen en vergoedingen. Die liggen nu vast in het sociaal statuut, dat dinsdag 6 juli door de Jan van Beek , voorzitter van de Huurdersvereniging en Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium, werd ondertekend.